Odkazy

Genealogické archiválie na internetu.

KDE JSME

Česká republika

rozložení jmen a příjmení v republice

 

ARCHIVNÍ FONDY

Česká republika

archivní fondy a sbírky

 

AHMP Praha

hlavní město Praha, Česká republika

matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, kroniky, mapy, židovská nemocnice, židovské knihy a další archiválie

 

SOA Praha

středočeský kraj, Česká republika

matriky, soupisy podaných, velkostatky, kroniky, fondy okresních archivů a další archiválie

 

NA Praha

Česká republika

židovské matriky, židovské kontrolní matriky, židovské knihy familiantů, svobodnické knihy, tereziánský katastr a další archiválie

 

FAMILYSEARCH

Wien, Rakousko

židovské matriky města Vídně z let 1784-1911 uložené na Familysearch

 

NA Praha

hlavní město Praha, Česká republika

pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství z let 1850-1914

 

VÚA Praha

Česká republika

vojenské matriky, kartotéka padlých v první světové válce, příslušníci SS, letecké karty příslušníků RAF

  

VHA Praha

Česká republika

databáze legionářů a padlých ve druhé světové válce

 

VHA Praha

Česká republika

vojenské osobní spisy

 

SOA TŘEBOŇ

jihočeský kraj, Česká republika

matriky, sčítací operáty, soupisy podaných, velkostatky, kroniky, mapy a další archiválie

 

SOA Litoměřice

severočeský kraj, Česká republika

matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, velkostatky, kroniky, mapy a další archiválie

 

SOA PLzeň

západočeský kraj, Česká republika

matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, pobytové přihlášky 1898-1921, velkostatky, kroniky, mapy a další archiválie

 

AMP PLZEŇ

město Plzeň, Česká republika

pobytové přihlášky 1921-1950, kroniky, mapy a další archiválie

 

SOA Zámrsk

východočeský kraj, Česká republika

matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, velkostatky, kroniky, mapy, fondy okresních archivů a další archiválie

 

ZA OPAVA

moravskoslezský kraj, Česká republika

matriky, sčítací operáty, soupisy obyvatelstva, velkostatky, kroniky, mapy, fondy okresních archivů a další archiválie

 

MZA Brno

jihomoravský kraj, Česká republika

matriky, indikační skici, lánové rejstříky, urbáře, mapy, fondy okresních archivů a další archiválie

 

MATRICULA

různé státy, Rakousko

matriky Bosny a Hercegoviny, Itálie, Lucemburska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska, Srbska

 

METRYKI

Polsko

matriky všech vojvodství

 

FAMILYSEARCH

Česká republika

české archiválie uložené na FamilySearch

 

MZA Brno

jihomoravský kraj, Česká republika

sčítací operáty

 

AMB Brno

město Brno, Česká republika

archiválie města

 

AMB Brno

město Brno, Česká republika

sčítací operáty

 

SOKA Mělník

město Mělník, Česká republika

sčítací operáty

 

ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

město Ostrava, Česká republika

sčítací operáty, třídní výkazy, hřbitovní knihy, kroniky, mapy a další archiválie

 

LIBRARY

Zakarpatská Ukrajina

sčítací operáty z roku 1921 ve slovenštině

 

FAMILYSEARCH

Česká republika

české sčítací operáty uložené na FamilySearch

 

FAMILYSEARCH

Česká republika

české třídní výkazy uložené na FamilySearch

 

FAMILYSEARCH

Česká republika

české pozemkové knihy uložené na FamilySearch

 

FIND A GRAVE

celý svět, USA

databáze hřbitovů celého světa

 

BillionGraves

celý svět, USA

databáze hřbitovů celého světa

 

CHEWRA

Česká republika

databáze českých a moravských židovských hřbitovů

 

městská knihovna v praze

Česká republika

orientační plán hlavního města Prahy s okolím v roce 1938

 

ÚAZK

Česká republika

indikační skici, císařské otisky, stabilní katastr, katastrální mapy, vojenské mapování a další archiválie

 

VÚGTK

Česká republika

mapová sbírka map Čech, Moravy a další archiválie

 

WIEN GESCHICHTE WIKI

hlavní město Vídeň, Rakousko

vyhledávání vídeňských ulic a další archiválie

 

FAMILYSEARCH

hlavní město Vídeň, Rakousko

rakouské pobytové přihlášky města Vídně 1850-1896 uložené na FamilySearch

 

HISTORIC MAP WORKS

mapy celého světa, USA

mapy světa, včetně historických map pozemků se jmény majitelů v USA

 

ELLIS ISLAND

přístav New York, USA

palubní seznamy imigrantů do USA

 

FAMILYSEARCH

přístav New York, USA

palubní seznamy imigrantů do USA

 

FAMILYSEARCH

přístav Baltimore, USA

palubní seznamy imigrantů do USA

 

STAATS ARCHIV BREMEN

přístav Bremen, Německo

palubní seznamy emigrantů do celého světa

 

PROJEKT SOUPIS

Česká republika

soupisy židovského obyvatelstva v Čechách z let 1723-1811

 

AHMP PRAHA

hlavní město Praha, Česká republika

pražské židovské knihy

 

HUGOGOLD

Česká republika

historické knihy o židech z Čech, Moravy a Slezska

 

JRI POLAND

Polsko

databáze polských Židů

 

HOLOCAUST

Česká republika

databáze českých židovských obětí

 

VÚGTK

Česká republika

translokační plány židovských obydlí z let 1727-1728

 

JEWISH MUSEUM

Česká republika

židovské muzeum v Praze

 

SVOBODNÍCI

Česká republika

vše o hledání královských svobodníků

 

VODNÍ MLÝNY

Česká republika

databáze vodních mlýnů, jejich historie a majitelé

 

SVAZKY

Česká republika

databáze svazkové agendy STB a zájmových osob

 

VOLYŇÁCI

oblast Volyň, Ukrajina

mapy volyňských obcí, databáze obyvatel a dokumentů osob

 

HABSBURSKÁ ARMÁDA

celá monarchie, Rakousko

seznam pěších pluků císařsko-habsburské armády

 

SIBIŘSKÁ ARMÁDA

Česká republika

seznam legionářů sibiřské armády

 

FIND BUCH

Rakousko, Slovensko

archiválie z rakouských a slovenských archivů, vojenské matriky

 

Österreichischen Staatsarchiv

Rakousko

rakouský státní archiv, kriegsarchiv

 

ŠLECHTICKÉ RODY

Česká republika

grafické šlechtické rodokmeny

 

Heraldická knihovna

Česká republika

českého heraldického písemnictví

 

KARLOVA UNIVERZITA

Česká republika

studenti pražských univerzit 1882–1945

 

Panství Strážnice

Česká republika

domovní a sirotčí knihy z 16.-17. století

 

Zničené kostely

Česká republika

poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy

 

MYCZECHROOTS

USA

databáze českých imigrantů v USA

 

HILLSBORO-YUBA

USA

databáze českých imigrantů ve Wisconsinu

 

BonHomme

USA

čeští imigranti v Bon Homme County, South Dakota

 

USGENNET

USA

čeští imigranti v Nebrasce

 

NATIONAL ARCHIVES KATALOG

USA

archivní dokumenty USA